Systemen

Het Security Sense syteem is een "BurenAlert" systeem waarbij u zelf uw groep alerte buren samenstelt. Alle instellingen beheert u zelf  via internet  met uw Mobile Telefoon, iPad, Tablet of PC.  U stelt bijvoorbeeld met uw mob. telefoon in:

Wanneer bij u het 'stille' alarm aan gaat zullen uw buren uit de ingestelde groep een alarm signaal krijgen waardoor ze binnen gemiddeld binnen 3 minuten de inbreker 'INBRAAK'  of  'OVERVAL' kunnen verstoren of de politie / brandweer 'BRAND' kunnen inschakelen, of 'HULP' kunnen bieden.

In iedere villa, woonhuis of bedrijfspand wordt een thuiscentrale geinstalleerd die gekoppeld wordt aan een bestaand of nieuw alarmsysteem.

Uw thuiscentrale communiceert met de Server. De Server geeft de melding door aan de gekoppelde buren .

         Alarm mogelijkheden:

VERZEKERING (het systeem registreert ALLE  gebeurtenissen op de server):

Ieder alarm wordt op de server 'gelogd'  en kan dienen als bewijsstuk voor uw verzekeringsmaatschappij

Security Sense is de handelsnaam van Hygiene sense BV

Security Sense werkt samen met BurenBel , 40 jaar ervaring in beveiliging van mensen en goederen.